Jak nás podpořit

 

Finanční příspěvky

Bankovní spojení: číslo účtu : 107-813810297/0100

 

Hmotná podpora

 - výtvarné potřeby (bílé i barevné papíry, lepidla, pastelky, vodovky,  štětce, barvy na obličej, zbytky různých materiálů využitelných k dětskému vyrábění apod.)

 - kancelářské potřeby (papíry, obálky, průhledné desky, tonery do tiskárny či kopírky, možnost kopírování či tisku apod.)

 - hračky či hry (hračky pro děti v dobrém stavu (prosíme ne plyšáky), drobné dětské hudební nástroje)

 - dětské odměny a ceny: drobné hračky, sladkosti či jiné věci (i reklamní), které bychom mohli využít jako odměny při námi pořádaných soutěžích a hrách pro děti (například omalovánky, pastelky, bublifuky, balónky apod.)

 - drobné občerstvení či hygienické potřeby (čaj, káva, sirupy, balená voda, papírové ubrousky či kapesníčky, jednorázové kelímky či talířky apod.)

 - darování či slevu na Vámi poskytované služby či produkty

 

 

Možnosti a podmínky odpočtu z Vašich daní

 - Dar Vám může při splnění určitých podmínek snížit Váš daňový základ.

 - Na Váš dar (finanční i věcný) Vám vystavíme darovací smlouvu, na základě které můžete dar zohlednit ve svých daních.

 - Uvedeme Vás také v seznamu dárců na webových stránkách, v našem rodinném centru a ve výroční zprávě (pokud si to nebudete přát jinak).

 - Dárce – fyzická osoba  - může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce  je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 - Dárce – právnická osoba - má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

 -  Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc ), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku.

 - Sponzorský příspěvek je, na rozdíl od darování, založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

 - Dárce na rozdíl od sponzora dává neziskové organizaci najevo, že podporuje její činnost bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

 

Děkujeme !